การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเทรนเนอร์ (Basic Trainer Training)

การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเทรนเนอร์ (Basic Trainer Training)


การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเทรนเนอร์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักความปลอดภัย
  • สร้างพื้นฐานให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้หลักทฤษฎีเพื่อนำไปถ่ายทอดอย่างถูกต้อง
  • เพิ่มพูนและพัฒนาทักษะต่างๆ ของผู้เข้ารับการอบรมให้เป็นผู้ถ่ายทอดอย่างมืออาชีพ
  • ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้หลักในการปฏิบัติเพื่อนำไปประเมินและทดสอบอย่างถูกต้อง

ประโยชน์ของหลักสูตร

สามารถรู้พื้นฐาน การขับขี่ปลอดภัยทั้งหมด

ผู้รู้ด้านขับขี่ปลอดภัย ทั้งด้านปฏิบัติ และทฤษฎี

เป็นผู้ให้คำแนะนำ ด้านเทคนิคการขับขี่ปลอดภัยได้

สามารถให้คำปรีกษา เกี่ยวกับปัญหาด้านเทคนิคยานพาหนะได้

ประเมินความปลอดภัย และรายละเอียดสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุได้

สามารถก้าวเข้าสู่คอร์สเรียน The Trainer เพื่อการเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สมบูรณ์แบบได้


 

ติดต่อ

สนใจคอร์สอบรม