ทักษะผู้เชี่ยวชาญการขับขี่ปลอดภัย (Advance)

ทักษะผู้เชี่ยวชาญการขับขี่ปลอดภัย (ADVANCE หลักสูตร 2 วัน)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนน
  • เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะ เกี่ยวกับการขับรถในสถานการณ์ต่างๆ
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำไปพัฒนาเพิ่มพูนทักษะในการขับขี่อย่างปลอดภัย
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำไปสื่อสารต่อองค์กรง สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและมีส่วนร่วมต่อสังคม

ประโยชน์ของหลักสูตร

ช่วยให้รู้ถึงการวิเคราะห์อุบัติเหตุ รวมถึงแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญระดับโลก

ช่วยให้รู้การวิเคราะห์การแก้ไขป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุให้น้อยที่สุด

ช่วยให้รู้วิธีการคาดการณ์การจราจร การขับขี่ถนนในเมือง นอกเมือง และการคาดการณ์เพื่อแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ

ช่วยให้รู้ความหมายเชิงลึกของป้ายและเครื่องหมายจราจรต่างๆ ที่แอบแฝงและการใช้สัญญาแบบปลอดภัยที่สุด

ช่วยให้รู้หลักการเว้นระยะที่ปลอดภัยที่สุดทั้งด้านหน้า และด้านหลัง

ช่วยให้รู้เทคนิคขั้นสูงของการใช้เบรคแบบปลอดภัย ทั้งเหตุปกติและฉุกเฉิน

ช่วยให้รู้ช่วยให้รู้ถึงจุดบอดรอบรถ ที่พนักงานไม่รู้มาก่อน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งในขณะขับขี่และจอดอยู่

ช่วยให้รู้ขั้นตอนวิธีเตรียมความพร้อมก่อนขับขี่ และการใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินเพื่อปกป้องชีวิต และความปลอดภัยของทรัพสินองค์กร

ช่วยให้รู้ถึงเคสอุบัติเหตุจากเหตุการณ์จริง เพื่อวิเคราะห์และบอกเทคนิคการแก้ไขถึงแม้จะเป็นเหตุที่ยากจะแก้

ช่วยให้รู้เทคนิคและหลักการใช้พวงมาลัยระดับสูง

ช่วยให้รู้เทคนิคการขับขี่รถในระดับสูงเพื่อปกป้องทรัพย์สินขององค์กรที่มีมูลค่าสูง

ช่วยให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีงามแก่องค์กร