Training

อบรม “การขับขี่อย่างปลอดภัย” โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

0-2363-9300 ต่อ 1105, 092-262-4687

Image is not available
หลักสูตรผู้ขับขี่รถยนต์ปลอดภัยระดับ1 รุ่นที่1 จ.ระยอง

0-2363-9300 ต่อ 1105, 092-262-4687

Image is not available
หลักสูตรผู้ขับขี่รถยนต์ปลอดภัยระดับ1 รุ่นที่1 จ.ชลบุรี

0-2363-9300 ต่อ 1105, 092-262-4687

Image is not available
Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
Slider

ทำไมต้องอบรมกับสยามราชฯ


เราเป็นองค์กรที่บริการพนักงานขับรถให้กับองค์กรชั้นนำระดับประเทศ จึงเข้าใจและรู้ปัญหาเกี่ยวกับผู้ขับรถยนต์เป็นอย่างดี เราช่วยแก้ปัญหาให้ตรงจุด โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจพื้นฐานของการขับรถยนต์อย่างปลอดภัย และแนะนำเทคนิคการขับรถยนต์ เพื่อให้สามารถในไปใช้ในชีวิตประจำหรือการประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงงาน กระทรวงแรงงาน เราเป็นที่ปรึกษาเพื่อสร้างรูปแบบฝึกอบรมเฉพาะให้กับองค์กรนั้นๆ จนไปถึงการใช้วิธีฝึกอบรมที่สนุกสนาน เข้าถึงใจพนักงานขับรถด้วยกิจกรรม Work shop ทำให้เกิดการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ลูกค้าได้รับ

รูปแบบ : ฝึกอบรมแบบนอกสถานที่ และสถานที่ของสยามราชฯ

ระยะเวลา : ตามหลักสูตรการอบรม

ประเมินผล Pre-test Post-test และสรุปส่งผลการอบรมให้กับผู้ว่าจ้าง

มอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรม และทดสอบ

เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวสำหรับผู้เข้าอบรม (ออนไลน์)

เป็นที่ปรึกษา และวิเคราะห์อุบัติเหตุกรณีผู้เข้าอบรมขับรถเกิดอุบัติเหตุ เป็นเวลา 1 เดือน หลังจากเข้ารับอบรม

บทสัมภาษณ์จากผู้ใช้จริง บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด


หลักสูตรการอบรม


การขับขี่ปลอดภัยเบื้องต้น (Basic Training 3 ชั่วโมง)


 19 สิงหาคม 2562               อ่านเพิ่มเติม >

พัฒนาการขับขี่ปลอดภัย (Professional หลักสูตร 1 วัน)


 19 สิงหาคม 2562               อ่านเพิ่มเติม >

การขับรถเชิงป้องกันอุบติเหตุ (Defensive Driving)


 19 สิงหาคม 2562               อ่านเพิ่มเติม >

การขับรถเชิงป้องกันอุบติเหตุ (Defensive Driving หลักสูตรอบรม 2 วัน)


 19 สิงหาคม 2562               อ่านเพิ่มเติม >

ทักษะผู้เชี่ยวชาญการขับขี่ปลอดภัย (Advance หลักสูตรอบรม 2 วัน)


 19 สิงหาคม 2562               อ่านเพิ่มเติม >

การเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Basic Trainer (หลักสูตรอบรม 2 วัน)


 19 สิงหาคม 2562               อ่านเพิ่มเติม >

เทรนเนอร์ The Trainer (หลักสูตรอบรม 3 วัน)


 19 สิงหาคม 2562               อ่านเพิ่มเติม >

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณกัญญาณี รัตนพงษ์

0-2363-9300 ต่อ 1105, 092-262-4687