พนักงานสำนักงาน

Slider

บริการพนักงานสำนักงานของเรา


จะงานธุรการ งานเอกสารภายใน หรือประชาสัมพันธ์ เราก็พร้อมจัดหาพนักงานคุณภาพตามความต้องการของผู้ใช้บริการ และยังมีผู้ประสานงานดูแลและให้บริการตลอดสัญญาจ้าง โดยมีระยะสัญญาจ้าง 12 เดือนขึ้นไป พนักงานของเราผ่านการคัดสรรคุณภาพ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติตามตำแหน่งงาน นอกจากจะลดลดภาระการบริหารงานบุคคลของผู้ใช้บริการแล้ว ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพนักงานประจำ และควบคุมงบประมาณได้อีกด้วย

บริการพนักงานสำนักงาน
บริการพนักงานสำนักงาน SO People

พนักงานของเราผ่านการคัดสรรคุณภาพ ทั้งทางทฤษฏีและปฏิบัติตามตำแหน่งงาน เนื่องจากงานประเภทเหล่านี้เป็นงานที่ใช้ต้นทุนสูง บริการของเราจะทำให้ลูกค้าควบคุมงบประมาณได้ ลดภาระการบริหารงานบุคคล แล้วยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพนักงานประจำ ลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็น

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณวราภรณ์ ปันชะศรี

0-2363-9300 ต่อ 1103, 092-252-7020