พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์2

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์

เราให้บริการพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ที่ผ่านกระบวนการคัดสรร อบรมและทดสอบการขับขี่ตามมาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บริการพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์แบบนั่งและแบบยืน ทั้งระบบเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้า เราสามารถหาพนักงานแทนให้ได้ทันทีในกรณีที่พนักงานขาด ลา หรือสาย นอกจากนี้ เรายังมีหลักสูตรอบรมการขับขี่ และดูแลรักษารถฟอร์คลิฟท์พร้อมใบรับรองเมื่อเข้ารับการอบรมสำหรับพนักงานขับรถ ทั้งผู้ที่มีประสบการณ์การขับรถฟอร์คลิฟท์ และไม่มีประสบการณ์

ลักษณะและเงื่อนไขการให้บริการ

คุณสมบัติพนักงานตรงตามความต้องการของลูกค้า

ตรวจสอบประวัติการทำงาน และประวัติอาชญากรรม

คัดพนักงานขับรถด้วยระบบคุณภาพ ทดสอบสายตา, ทักษะการขับขี่โฟล์คลิฟท์

มีการผึกอบรมพนักงาน การขับขี่รถยกโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย การดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์อย่างถูกวิธี

อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับลักษณะงานและเงื่อนไขลูกค้า

*ระยะเวลาการให้บริการ เป็นรายปี

สิทธิการให้บริการ

 1. จัดส่งพนักงานที่มีคุณภาพเข้าปฏิบัติงาน
 2. อบรมระหว่างสัญญาปีละ 1 ครั้ง
 3. พนักงานตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป มีเจ้าหน้าที่ประสานงาน 1 คน
 4. มีพนักงานรองรับตามความต้องการของลูกค้า
 5. มีพนักงานแทนงาน กรณีพนักงาน ขาด ลา มาสาย

ผลลัพธ์สูงสุดของการให้บริการ

 1. องค์กรมีผลผลิตที่สูงขึ้น
 2. สร้างผลกำไรที่ยั่งยืน
 3. พนักงานมีความสามารถและทักษะเพิ่มมากขึ้นความเสียหายลดลงหรือน้อย

การรับรองมาตรฐาน

 • ISO 9001-2000
 • รับรองศูนย์มาตรฐานการทดสอบรถยกฟอร์คลิฟจากกรมพัฒนาแรงงานผีมือแรงงานและกรมขนส่ง
 • ลูกค้าไว้วางใจพนักงานของเราตลอดมาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศมากกว่า 35 ปี

บริการฝึกอบรมขับรถโฟล์คลิฟท์

วิทยากรคุณภาพผู้มีประสบการณ์ในการบรรยายมากกว่า 10 ปี ได้รับการไว้วางใจและได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ถ่ายทอดความรู้ และทักษะที่เหนือกว่าให้กับผู้ขับขี่รถโฟล์คลิฟท์

หลักสูตรการอบรมทฤษฏีพื้นฐาน

 1. กฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานกับรถโฟล์คลิฟท์
 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโฟล์คลิฟท์
 3. อุปกรณ์ ป้องกันส่วนบุคคล
 4. ส่วนประกอบ/อุปกรณ์/แผงควบคุมและระบบไฟเตือนต่างๆ

สิทธิประโยชน์

ศูนย์ฝึกอบรมได้รับรองมาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ สมรรถภาพร่างกาย อย่างครบครัน

จบหลักสูตรพร้อมใบ certificate

สามารถติดต่อฝึกอบรมได้ทั้ง Inhouse และ Public

พร้อมประเมินผลพนักงาน

ให้คำแนะนำหลังการฝึกอบรมไปแล้ว

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณวราภรณ์ ปันชะศรี

0-2363-9300 ต่อ 1103, 092-252-7020