ช่างไฟฟ้า/ช่างเทคนิค2

ช่างไฟฟ้า/ช่างเทคนิค

งานก่อสร้าง

งานก่อสร้าง

ขอบเขต : ดำเนินการปักเสา พาดสายไฟฟ้า

งานปรับปรุง บำรุง รักษาระบบไฟฟ้า

ขอบเขต : ซ่อมแซม และแก้ไขมิเตอร์ไฟฟ้าและหม้อแปลง

งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

ขอบเขต : ซ่อมแซม และแก้ไข กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

งานด้านมิเตอร์ และหม้อแปลง

ขอบเขต : ติดตั้งเพิ่มเติม และ ขยายพื้นที่สำหรับมิเตอร์ และหม้อแปลง

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณวราภรณ์ ปันชะศรี

0-2363-9300 ต่อ 1103, 092-252-7020