พนักงานขับรถ2

พนักงานขับรถ

เราเป็นบริษัท Outsourcing พนักงานขับรถอันดับ 1 ของประเทศไทย ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพพนักงานขับรถ โดยเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการคัดสรรบุคลากร สามารถคัดสรรให้ตรงตามความต้องการลูกค้า และเรานำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาบริหารจัดการให้กับลูกค้า เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการกับลูกค้า อีกทั้งพนักงานขับรถที่เราคัดสรร สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้อีกด้วย สำหรับพนักงานขับรถที่เราจัดส่งให้กับลูกค้าแบ่งออกเป็น พนักงานขับรถผู้บริหาร (พนักงานขับรถผู้บริหารคนไทย, พนักงานขับรถผู้บริหารต่างชาติ) และพนักงานขับรถส่วนกลาง

เงื่อนไขการบริการ

  • เป็นนิติบุคคล (รูปแบบบริษัท)
  • ระยะเวลาให้บริการตั้งแต่ 6 เดือนเป็นต้นไป
  • เราเสนอราคาตามความต้องการของลูกค้า

*** ท่านสามารถปรับเปลี่ยนวันและเวลาทำงานของท่านได้ตามความเหมาะสม ***

ขับรถผู้บริหาร
(Executive Driver)

พนักงานขับรถส่วนกลาง (Common Driver)

ขับรถส่วนกลาง
(Common Driver)

บทสัมภาษณ์ลูกค้า