พนักงานขับรถ

บริการพนักงานขับรถของเรา


 

เราเป็นบริษัท Outsourcing พนักงานขับรถอันดับ 1 ของประเทศไทย ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพพนักงานขับรถ คัดสรรให้ตรงตามความต้องการลูกค้า และเริ่มงานภายในเวลา 3 วัน โดยนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาบริหารจัดการให้กับลูกค้า เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการกับลูกค้า

พนักงานขับรถผู้บริหาร (Executive Driver)

เป็นการให้บริการเฉพาะลูกค้าแต่ละราย เราสามารถให้บริการพนักงานขับรถที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี​ แบ่งเป็น พนักงานขับรถผู้บริหารคนไทย และพนักงานขับรถผู้บริหารต่างชาติ

พนักงานขับรถส่วนกลาง (Common Driver)

เป็นตำแหน่งที่ให้บริการหลากหลายลักษณะงาน ให้บริการตามการจัดรถและแผนงาน ซึ่งพนักงานขับรถของเราสามารถปรับตัวได้ดีกับการให้บริการในหลากหลายรูปแบบ

ทำไมต้องเลือกเรา


 

VR (Virtual reality)

VR (Virtual reality)

การพัฒนาคุณภาพด้านการคัดสรรพนักงานขับรถที่ไม่หยุดนิ่ง บริษัทฯ นำเทคโนโลยี VR (Virtual reality) ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่สร้างได้ โดยไม่ต้องรอการสูญเสีย นำมาวิเคราะห์ และประเมินผลพนักงานขับรถ และผู้สนใจทั่วไป

VR คืออะไร?

Virtual reality หรือ VR คือการจำลองสภาพแวดล้อมจริงเข้าไปให้เสมือจริง โดยผ่านการรับรู้จากการมองเห็น เสียง สัมผัส โดยจะตัดขาดเราออกจากสภาพแวดล้อมปัจจุบันเพื่อเข้าไปสู่ภาพที่จำลองขึ้นมา


ในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย จีน และหลายๆ ประเทศทั่วโลกใช้ VR

เป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน

เพื่ออบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ

ในการวิเคราะห์ทางการแพทย์

ในการวิเคราะห์การก่อสร้าง

ในการฝึกซ้อมทางทหาร

เพื่อความบันเทิงและผ่อนคลาย

WHY VR

  • จำลองสถานการณ์จริงในการทดสอบ
  • ประเมินสถานการณ์และฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  • สามารถวิเคราะห์ข้อผิดพลาดเป็นรายบุคคล
  • ประมวลผลรวดเร็วและลดขั้นตอนการทำงาน
  • แม่นยำ สะดวก และประหยัดวเลาถึง 5 เท่า
  • สามารถลด และจัดสรรบุคลากรได้อย่างเหมาะสม
  • สามารถเก็บสถิติเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่

Screening Process


 

มั่นใจกับการทดสอบสายตา ด้วยเครื่องทดสอบที่มีคุณภาพมาตรฐาน
กรมขนส่งทางบก

สนามทดสอบการขับรถยนต์ : ฝึก วัดระดับ และการประเมินผลการขับขี่

เงื่อนไขการบริการ

  • เป็นนิติบุคคล (รูปแบบบริษัท)
  • ระยะเวลาให้บริการตั้งแต่ 6 เดือนเป็นต้นไป
  • เราเสนอราคาตามความต้องการของลูกค้า

เงื่อนไขการให้บริการ

** ให้บริการในนามบริษัทฯ เท่านั้น **


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณเบญญาภา ธัญญเจริญ

โทร. 063-225-6471

   

ขอใบเสนอราคากับเรา