พนักงานขับรถ

บริการพนักงานขับรถ

เราคือ บริษัทจัดหาพนักงานขับรถ อันดับ 1 ของประเทศไทย ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพพนักงานขับรถ คัดสรรให้ตรงตามความต้องการลูกค้า และเริ่มงานภายใต้เงื่อนไขของท่าน โดยนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาบริหารจัดการให้กับลูกค้า เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการกับลูกค้า

บริษัท outsource คนขับรถ

sopeople บริการพนักงานขับรถ บริษัทจัดหาพนักงานขับรถ

พนักงานขับรถผู้บริหาร (Executive Driver)

เป็นการให้บริการที่คัดเลือกพนักงานขับรถ ที่มีประสมการณ์การขับรถผู้บริหาร โดยเน้นความชำนาญด้านเส้นทางและสถานที่ที่ผู้บริหารเดินทางเป็นประจำ รวมถึงบุคลิกภาพพนักงานขับรถ

so people พนักงานขับรถส่วนกลาง บริษัทจัดหาพนักงานขับรถ

พนักงานขับรถส่วนกลาง (Common Driver)

เป็นบริการที่เราจะคัดสรรพนักงานขับรถ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานตามที่ลูกค้ากำหนด เพื่อการบริการที่เหมาะสมต่อการปฎิบัติงาน พนักงานขับรถส่วนกลางของเราสามารถปรับตัวได้ กับการให้บริการที่หลากหลายรูปแบบ

พนักงานขับรถผู้บริหารชาวไทยและต่างชาติ

SO PEOPLE เราคือ บริษัทจัดหาพนักงานขับรถ ที่มีประสบการณ์ให้บริการ พนักงานขับรถ สำหรับผู้บริหารชาวไทยและผู้บริหารชาวต่างชาติมาแล้วมากมาย เช่น นายญี่ปุ่น ออสเตรเลีย แคนนาดา และ อื่น ๆ เราสรรหาพนักงานขับรถ ที่มีความสามารถทางด้านภาษา สื่อสารกับผู้บริหารชาวต่างชาติได้ รวมถึงมีประสบการณ์ดูแลผู้บริหารชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี

so people บริษัทจัดหาพนักงานขับรถ

เราคือผู้เชี่ยวชาญในการสรรหาพนักงานขับรถสำหรับนายญี่ปุ่น

ด้วยประสบการณ์การให้บริการนายญี่ปุ่นอย่างหลากหลาย  เราจึงมีความเชียวชาญในการให้บริการนายญี่ปุ่นอย่างตรงจุด

บริการพนักงานขับรถที่ได้มาตรฐาน


การคัดสรรพนักงานขับรถอย่างมีคุณภาพ

เราให้ความสำคัญกับคุณภาพ พนักงานขับรถ คัดสรรให้ตรงตามความต้องการลูกค้าไม่ว่าจะเป็น พนักงานขับรถผู้บริหารชาวต่างชาติ พนักงานขับรถผู้บริหารชาวไทย พนักงานขับรถส่วนกลาง ด้วยประสบการณ์งานการคัดสรรบุคลากรในส่วนงาน Outsource ที่มีมากว่า 40 ปี พร้อมขั้นตอนการคัดสรรที่เข้มงวด และได้มาตรฐานเพิื่อให้ได้  “พนักงานขับรถมืออาชีพ” ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า  พนักงานขับรถ ที่เราจัดส่งให้ลูกค้า ต้องผ่านขั้นตอนการคัดสรร 9 ขั้นตอน พร้อมการตรวจประวัติอาชญากรรมทุกคน

 • Physical Testing เป็นการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย และสายตา ซึ่งใช้ทดสอบเฉพาะพนักงานขับรถยนต์

 • Test Drive 5 Station เป็นการทดสอบขับรถจริงในสนามเทสของเรา เพื่อจะได้รู้ถึงทักษะและมารยาทในการขับขี่

 • DISC Testing Program เป็นโปรแกรมที่สามารถแบ่งลักษณะนิสัยบุคคล เพื่อให้ได้ พนักงานขับรถ ตรงตามความต้องการลูกค้า

 • Criminal Record Screening การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในประวัติผู้สมัคร

sopeople บริการพนักงานขับรถ บริษัทจัดหาพนักงานขับรถ
VR (Virtual reality)

VR (Virtual reality)

การพัฒนาคุณภาพด้านการคัดสรรพนักงานขับรถที่ไม่หยุดนิ่ง บริษัทฯ นำเทคโนโลยี VR (Virtual reality) ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่สร้างได้ โดยไม่ต้องรอการสูญเสีย นำมาวิเคราะห์ และประเมินผลพนักงานขับรถ และผู้สนใจทั่วไป

VR คืออะไร?

Virtual reality หรือ VR คือการจำลองสภาพแวดล้อมจริงเข้าไปให้เสมือจริง โดยผ่านการรับรู้จากการมองเห็น เสียง สัมผัส โดยจะตัดขาดเราออกจากสภาพแวดล้อมปัจจุบันเพื่อเข้าไปสู่ภาพที่จำลองขึ้นมา


ในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย จีน และหลายๆ ประเทศทั่วโลกใช้ VR

เป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน

เพื่ออบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ

ในการวิเคราะห์ทางการแพทย์

ในการวิเคราะห์การก่อสร้าง

ในการฝึกซ้อมทางทหาร

เพื่อความบันเทิงและผ่อนคลาย

WHY VR

 • จำลองสถานการณ์จริงในการทดสอบ
 • ประเมินสถานการณ์และฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • สามารถวิเคราะห์ข้อผิดพลาดเป็นรายบุคคล
 • ประมวลผลรวดเร็วและลดขั้นตอนการทำงาน
 • แม่นยำ สะดวก และประหยัดวเลาถึง 5 เท่า
 • สามารถลด และจัดสรรบุคลากรได้อย่างเหมาะสม
 • สามารถเก็บสถิติเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่

Screening Process


 

Screening Process ทดสอบสายตา

มั่นใจกับการทดสอบสายตา ด้วยเครื่องทดสอบที่มีคุณภาพมาตรฐาน
กรมขนส่งทางบก

สนามทดสอบการขับรถยนต์ : ฝึก วัดระดับ และการประเมินผลการขับขี่

เงื่อนไขการบริการ

 • เป็นนิติบุคคล (รูปแบบบริษัท)
 • ระยะเวลาให้บริการตั้งแต่ 6 เดือนเป็นต้นไป
 • เราเสนอราคาตามความต้องการของลูกค้า

เงื่อนไขการให้บริการ

** ให้บริการในนามบริษัทฯ เท่านั้น **


สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 090-197-7917

   

ขอใบเสนอราคากับเรา