รถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ

ระบบบริการรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ (Cab On Call)


Cab On Call เป็นบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยให้บริการเป็นรายชั่วโมง เพื่อตอบสนองสำหรับองค์กรที่ไม่ต้องการถือครองทรัพย์สิน, ใช้งานรถยนต์เป็นครั้งคราว, เช่ารถยนต์ระยะยาวแล้วใช้ไม่คุ้ม ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป Cab On Call จะช่วยให้คุณได้ใช้รถยนต์ที่มีมาตรฐาน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ที่มีคุณภาพ (ผ่านการตรวจประวัติอาชญากร) ค่าใช้จ่ายที่คุณควบคุมได้

ระบบบริการรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ Cab On Call

10 ข้อดีของ Cab On Call 

ใช้ก่อนจ่ายทีหลัง

ควบคุมค่าใช้จ่ายได้

จ่ายเท่าที่ใช้งานจริง
(ตามเงื่อนไขที่กำหนด)

ไม่กำหนดเวลาเริ่มต้นการใช้บริการ (เริ่มเมื่อไรนับไปจนครบชั่วโมงการใช้งาน)

ไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษารถยนต์

ไม่จำเป็นต้องมีที่จอดรถ

เรียกใช้งานเท่าที่จำเป็น
(ตามเงื่อนไขที่กำหนด)

หมดปัญหาเรื่องรถไม่
เพียงพอต่อการใช้งาน

วางแผนการใช้งานด้วยระบบ
ที่ทันสมัย

มีสรุปรายงานและวิเคราะห์การใช้บริการทั้งแบบรายเดือน

เงื่อนไขการบริการ

  1. สำหรับลูกค้าองค์กรเท่านั้น
  2. แจ้งใช้บริการล่วงหน้า 1 วันทำการ
  3. การใช้บริการขั้นต่ำ 6 ชม.
  4. ระยะทางการให้บริการ 300 กม. ต่อวัน กรณีเกิน 300 กม. คิดค่าบริการเพิ่ม 150 บาท
  5. ค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ และอื่นๆลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ
  6. ค่าน้ำมัน ลูกค้าต้องเติมเต็มถัง ทุกกรณีส่งคืนรถยนต์

เงื่อนไขการให้บริการ

  1. ให้บริการในนามบริษัทฯ เท่านั้น
  2. ระยะเวลาการให้บริการข้ำต่ำ 1 ปี
  3. ให้บริการขั้นต่ำ 5 อัตราขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณวราภรณ์ ปันชะศรี

โทร. 092-252-7020

   


ขอใบเสนอราคากับเรา