พนักงานประชาสัมพันธ์ ธุรการ และ พนักงานในสำนักงาน

Slider

บริการจัดหา ประชาสัมพันธ์และธุรการ มืออาชีพ พร้อมเริ่มงานทันที

บริการจัดหาพนักงานประชาสัมพันธ์ ธุรการ และ พนักงานในสำนักงาน ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ด้วยคุณภาพและมารตฐานการสรรหาบุคลากรมายาวนานกว่า 20 ปี พนักงานของเราผ่านการคัดสรรคุณภาพ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติตามตำแหน่งงาน อีกทั่งยังมีผู้ประสานงานดูแล ติดตามงาน และแก้ไขปัญหา ให้บริการตลอดสัญญาจ้าง

พนักงานประชาสัมพันธ์/พนักงานต้อนรับ

บริการพนักงานประชาสัมพันธ์/พนักงานต้อนรับให้กับหน่วยงานต่างๆ โดยให้ความสำคัญในการ คัดเลือกคุณภาพการทำงานพนักงานต้องมีประสบการณ์คัดเลือกลักษณะบุคลิก ท่าทาง หน้าตา เพื่อให้เหมาะสมแต่ละองค์กรคัดเลือกสำหรับคุณสมบัติพิเศษ แบ่งแยกประเภท ด้วยทักษะทางด้านภาษา เช่น ภาษาอังกฤษพนักงานทุกคนต้องผ่านการอบรม Service mind รวมทั้งลักษณะการทำงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

พนักงานธุรการ

พนักงานธุรการทุกคนจะมีใจรักในงานบริการ และชำนาญด้านเอกสาร รวมถึงการติดต่อประสานงานกับแผนกอื่น ๆ หรือหน่วยงานต่าง ๆ และมีความชำนาญด้าน โปรแกรมพื้นฐาน อย่าง Microsoft Office โดยพนักงานทุกคนจะผ่านกระบวนการทดสอบกับทางบริษัท และ ต้องเข้ารับการอบรมเรื่อง Service mind ก่อนส่งเริ่มงานทุกคน


ทำไมต้องใช้บริการของเรา

มีผู้ประสานงานดูแลและให้บริการตลอดสัญญาจ้าง
สามารถควบคุมงบประมาณได้
ลดภาระการบริหารงานบุคคล
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพนักงานประจำ และลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นได้

เงื่อนไขการให้บริการ

  1. ให้บริการในนามบริษัทฯ เท่านั้น
  2. ระยะเวลาการให้บริการข้ำต่ำ 1 ปี
  3. ให้บริการขั้นต่ำ 5 อัตราขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท)

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณวราภรณ์ ปันชะศรี

โทร. 092-252-7020

   


ขอใบเสนอราคากับเรา