สมัครงาน พนักงานประชาสัมพันธ์ ธุรการ และ พนักงานในสำนักงาน

Slider

บริการจัดหา ประชาสัมพันธ์และธุรการ มืออาชีพ พร้อมเริ่มงานทันที

บริการจัดหาพนักงานประชาสัมพันธ์ ธุรการ และ พนักงานในสำนักงาน ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ด้วยคุณภาพและมารตฐานการสรรหาบุคลากรมายาวนานกว่า 20 ปี พนักงานของเราผ่านการคัดสรรคุณภาพ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติตามตำแหน่งงาน อีกทั่งยังมีผู้ประสานงานดูแล ติดตามงาน และแก้ไขปัญหา ให้บริการตลอดสัญญาจ้าง

พนักงานประชาสัมพันธ์/พนักงานต้อนรับ

บริการพนักงานประชาสัมพันธ์/พนักงานต้อนรับให้กับหน่วยงานต่างๆ โดยให้ความสำคัญในการ

  • คัดเลือกคุณภาพการทำงานพนักงานต้องมีประสบการณ์
  • คัดเลือกลักษณะบุคลิก ท่าทาง หน้าตา เพื่อให้เหมาะสมแต่ละองค์กร
  • คัดเลือกสำหรับคุณสมบัติพิเศษ แบ่งแยกประเภท ด้วยทักษะทางด้านภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ
  • พนักงานทุกคนต้องผ่านการอบรม Service mind รวมทั้งลักษณะการทำงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
  • พนักงานธุรการ

    พนักงานธุรการทุกคนจะมีใจรักในงานบริการ และชำนาญด้านเอกสาร รวมถึงการติดต่อประสานงานกับแผนกอื่น ๆ หรือหน่วยงานต่าง ๆ และมีความชำนาญด้าน โปรแกรมพื้นฐาน อย่าง Microsoft Office โดยพนักงานทุกคนจะผ่านกระบวนการทดสอบกับทางบริษัท และ ต้องเข้ารับการอบรมเรื่อง Service mind ก่อนส่งเริ่มงานทุกคน


    ทำไมต้องใช้บริการของเรา

    มีผู้ประสานงานดูแลและให้บริการตลอดสัญญาจ้าง
    สามารถควบคุมงบประมาณได้
    ลดภาระการบริหารงานบุคคล
    ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพนักงานประจำ และลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นได้

    สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
    คุณวราภรณ์ ปันชะศรี

    0-2363-9300 ต่อ 1103, 092-252-7020