รับมอบโล่เกียรติคุณ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

" รับมอบโล่เกียรติคุณ ในฐานะผู้ช่วยพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน "

รับมอบโล่เกียรติคุณ ในฐานะผู้ช่วยพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

SO People เราเป็นเครือค่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมรับมอบโล่เกียรติคุณจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน SO People จะมุ่งมั่นพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานต่อไปอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม
☎️ Call: 09-2252-7020
📲 LINE: @vrtrain

#SOPEOPLE #SO #SIAMRAJATHANEE #SIAMRAJDRIVER #TRAINING #SIAMRAJDRIVEREASTERN #VALETPARKING #บริการพนักงานขับรถ #พนักงานขับรถ #ขับรถผู้บริหาร #พนักงานขับรถภาคตะวันออก #อบรมหลักสูตรขับรถ #รับฝึกอบรมขับรถ #คอร์สอบรม #คอร์สสัมมนา