เหตุผลของการจ้าง Outsource

" เหตุผลของการจ้าง Outsource "

เหตุผลของการจ้าง Outsource

ในปัจจุบัน การทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรระดับใหญ่ หรือพึ่งเริ่มเปิด ย่อมต้องมีการบริหารจัดการ ส่วนงานต่างๆ ยิบย่อยหลายส่วน

และหลายบริษัท ก็เลือกที่จะใช้ Outsource เข้ามามีบทบาทให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น โดยการโอนถ่ายงาน มอบหมายให้ทาง Outsource ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านในแต่ละด้านเป็นผู้รับดูแลจัดการบริหารให้ทั้งหมดตามส่วนงานที่เราต้องการ

ซึ่งสิ่งสำคัญหนึ่งที่ธุรกิจของผู้ใช้บริการจะได้คือ เรื่องการลดค่าใช้จ่ายภาย ในการจ้างงานพนักงานประจำ และนี่คือ เหตุผล 5 ข้อ ที่เราควรเลือกจ้าง Outsource

1. ช่วยประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่าย

เหตุผลสำคัญ ของการจ้าง Outsource ก็เนื่องจากสามารถประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายของการจ้างพนักงานแบบจ้างประจำ เช่น ประหยัดค่าสวัสดิการต่างๆ ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายการอบรมฝึกพนักงานเพิ่มเติม และลดค่าใช้จ่ายการสรรหาพนักงานให้กับบริษัทได้ด้วย

2. ลดการดูแลบริหารจัดการพนักงาน

เนื่องด้วยบริษัท Outsource จะเป็นผู้รับหน้าที่ทั้งหมด ในการทำงาน ซึ่งรวมไปถึงการบริหาร จัดสรรคนให้สอดคล้องกับงานด้วย ทำให้บริษัท ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการบริหารคน เพียงแค่แจ้งความต้องการกับผู้ให้บริการ ว่าอยากได้อะไร อยากให้ดูแลส่วนไหน

3. มีความยืดหยุ่นกว่า

เมื่อ Outsource เป็นฝ่ายจัดการงานที่เรามอบหมาย นั่นหมายความว่า เราแค่เพียงรอดูผลลัพธ์ และคอยวัดผลของงานได้ตลอด หากผลไม่เป็นที่น่าพอใจ ก็เปลี่ยนผู้ให้บริการ หรือไม่ต้องคอยกังวลเรื่องพนักงานขาดงาน เพราะผู้ให้บริการ จะมีคนสำรอง เพื่อทดแทนอยู่แล้ว ทำให้งานไม่ Delay หรือหยุดกลางคันแน่นอน

4. สามารถกำหนดระยะเวลาในการจ้าง ระยะสั้น ระยะยาวได้

อีกหนึ่งข้อดีสำคัญ ที่เป็นจุดเด่นของ Outsource นั่นคือ การกำหนดระยะเวลาการจ้างได้ เช่น จ้างระยะสั้น สัญญา 3 เดือน 6 เดือน หรือแค่เสร็จงานเป็นโปรเจกต์ได้ ส่วนระยะยาว 1 ปีขึ้นไป บริษัทสามารถกำหนด และตกลงกับ Outsource ได้

5. Outsource มีความเป็นมืออาชีพชำนาญเฉพาะด้าน

เป็นข้อดี สำหรับบริษัทขนาดเล็กหรือพึ่งเปิดธุรกิจ เพราะ Outsource มีหลากหลายตำแหน่งให้เราได้เลือกใช้บริการ อย่างเช่น พนักงานขับรถ พนักงานประชาสัมพันธ์ งานธุรการ IT หรือ Programmer ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เราไว้วางใจ สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างรวดเร็วขึ้น

#SOPEOPLE #SO #SIAMRAJATHANEE #SimplifyYourLife