7 สิทธิ PDPA พนักงานควรรู้ ก่อนบริษัทเก็บข้อมูลส่วนตัว

SO PEOPLE PDPA พนักงานควรรู้

 

หลังจากที่ PDPA หรือ พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ถูกประกาศใช้แล้ว “ข้อมูลส่วนตัว” ถือว่าต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน องค์กรหรือนิติบุคคลจึงจะนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นได้   

ดังนั้น พนักงานก็มีสิทธิที่จะรู้ว่าข้อมูลส่วนตัวนำไปใช้อะไรบ้าง และนอกจากมีสิทธิรู้แล้ว ยังมีสิทธิอีกมากมาย ดังนี้ 

 1. สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ (Right to be informed)
  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น HR ฝ่าย IT ต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ที่จะนำข้อมูลไปใช้ รวมถึงช่องทางในการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล นอกจากนี้ยังต้องบอกระยะเวลาใช้งานข้อมูลอย่างชัดเจน 
 2. สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access)
  พนักงานมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับตนเองและขอสำเนาข้อมูลจากผู้ควบคุมข้อมูล ทั้งยังขอทราบข้อมูลที่ได้มาโดยไม่ได้ขออนุญาตได้อีกด้วย ( โดยองค์กร-บริษัทควรจัดทำเอกสารเพื่อให้พนักงานเซ็นยินยอมการเข้าถึงข้อมูล) 
 3. สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability)
  หากพนักงานเคยให้ข้อมูลกับผู้ควบคุมรายหนึ่งไว้ แล้วจะไปใช้กับอีกผู้ควบคุมอีกรายหนึ่ง สามารถให้ผู้ควบคุมข้อมูลรายนั้นส่งหรือโอนข้อมูลให้ได้ หรือจะโอนข้อมูลระหว่างผู้ควบคุมก็ทำได้ ถ้าไม่ติดขัดทางเทคนิคและไม่ได้ละเมิดกฎหมาย 
 4. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object)
  เจ้าของข้อมูลสามารถคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเมื่อไรก็ได้ หากไม่ประสงค์ให้เก็บข้อมูล  
 5. สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล (Right to erasure also known as right to be forgotten)
  หากพบว่าผู้ควบคุมข้อมูล นำข้อมูลไปเผยแพร่ในที่สาธารณะหรือเข้าถึงได้ง่าย เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ 
 6. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (Right to restrict processing)
  เมื่อเปลี่ยนใจไม่ให้ข้อมูลแล้ว หรือเปลี่ยนใจระงับการทำลายข้อมูลเมื่อถึงเวลาต้องทำลาย เพราะจะนำข้อมูลนั้นไปใช้ในทางกฎหมาย หรือเรียกร้องสิทธิใดๆ 
 7. สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Right of rectification)
  เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และอัปเดตข้อมูลให้ใหม่อยู่เสมอ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด การแก้ไขข้อมูลต้องสุจริตและเป็นไปตามกฎหมาย 

ดังนั้น นิติบุคคลหรือองค์กรที่รวบรวมข้อมูลของพนักงานไว้ ต้องรู้ถึงสิทธิต่างๆ ของพนักงาน เพื่อให้ข้อมูลที่เก็บไปทั้งหมดบรรลุวัตถุประสงค์และมีความปลอดภัย  

ที่ SO PEOPLE เราเก็บข้อมูลของพนักงานทุกคนและได้รับความยินยอมให้ใช้ข้อมูลแล้ว ก่อนที่จะใช้ข้อมูลต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนทุกครั้ง พร้อมรักษาข้อมูลให้มีความปลอดภัยสูงตามหลักกฎหมาย PDPA และเช็คประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว  ทำให้องค์กรที่จ้าง Outsource กับเรามั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนของเรา นอกจากจะมีความเชี่ยวชาญ ได้รับการเทรนนิ่งอย่างดี และยังตรวจสอบประวัติต่างๆ แล้ว ข้อมูลของพวกเขาจะมีความปลอดภัย ไม่มีข้อมูลรั่วไหลอย่างแน่นอน 


สนใจบริการพนักงาน Outsource ติดต่อได้ที่ 

โทรศัพท์ : 090-197-7917   

Line : @sopeople