จ้างพนักงานแบบ Outsource กับ so people เราส่งพนักงานทดแทน แบบไม่ต้องจ่ายเพิ่ม

รู้หรือไม่

จ้างพนักงานแบบ  Outsource 

กับ so people เราส่งพนักงานทดแทน ในกรณีที่พนักงานหลัก “ลา” แบบไม่ต้องจ่ายเพิ่ม

 

วันลา หรือ วันหยุด  ถือเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่มีส่วนในการตัดสินใจเลือกสมัครงานของผู้หางานหลาย ๆ คน ซึ่งในแต่ละองค์กร หรือ แต่ละบริษัทก็มีโควตาของการลาในแต่ละประเภทที่ไม่มีเหมือนกัน แต่สิ่งที่ทุกคนต้องได้รับเหมือนกันคือ  วันลาตามกฎหมายแรงงาน  

วันลาตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562)  จะแบ่งการลาออกเป็น 6 อย่าง ได้แก่

  1. ลาป่วย
  2. ลาทำหมัน
  3. ลาเพื่อธุระอันจำเป็น
  4. ลาเพื่อรับราชการทหาร
  5. ลาเพื่อฝึกอบรม
  6. ลาเพื่อคลอดบุตร

ซึ่งรายละเอียดวันลาต่าง ๆ เราได้อธิบายไปแล้วใน บทความ  “วันลา” ลาได้กี่วัน พนักงานออฟฟิศควรรู้

วันลานอกจากจะสำคัญกับพนักงานแล้วก็ยังมีส่วนสำคัญกับนายจ้างเช่นเดียวกัน  เพราะการที่ลูกจ้างหรือพนักงานลางานไป 1 วันอาจมีผลกระทบในหลาย ๆ ส่วน แต่ถ้าจะไม่ให้ลูกจ้างหรือพนักงานลาเลยก็คงไม่ได้

“จะดีกว่าไหมถ้าพนักงานของคุณลา แต่ยังมีคนทำงานแทนโดยที่คุณไม่ต้องจ่ายเพิ่ม”

so people เราให้บริกาพนักงาน outsource หลากหลายตำแหน่ง เช่น ธุรการบัญชี, พนักงานประชาสัมพันธ์, พนักงานธุรการ, พนักงานขับรถ ไอทีซัพพอร์ต  และ อื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า พร้อมพนักงานทดแทน ที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม

 

เราจะส่งพนักงานทดแทนในกรณีใดบ้าง ?

เราสามารถจัดส่งพนักงานทดแทน ได้ทุกกรณี ที่พนักงานหลักลา ไม่ว่าจะเป็น ลากิจ ลาป่วย หรือ ลาพักร้อน ทางเราก็สมารถจัดส่งพนักงานทดแทนได้ (เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันกับผู้ว่าจ้าง)

ในกรณีที่ส่งพนักงานทดแทนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่ ?

ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และ ในกรณีที่ไม่มีการส่งคนแทน ก็สามารถลดมูลค่างานได้อีกด้วย

 

 

สนใจบริการ Outsource Service จาก SO PEOPLE ติดต่อได้ที่ 

โทรศัพท์ :063-225-6471

Line : @sopeople