Oncall

SIAMRAJ CARPOOL SERVICE

ระบบการบริหารจัดการรถยนต์ และพนักงานขับรถ

ไม่ต้องมีที่จอดรถ

ลดพื้นที่ในการจอดรถภายในบริษัท ไม่ต้องยุ่งยากในการบริหารจัดการ

ไม่ต้องเช่ารถเป็นรายเดือน

ลดค่าใช้จ่ายในการเช่ารถรายเดือน เพราะเรามีรถพร้อมให้คุณใช้งานได้ตลอด

จ่ายเท่าที่ใช้งานจริง

ไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่าย ใช้บริการเท่าไร จ่ายเท่านั้น ให้บริการเริ่มต้นที่ 6 ชั่วโมง

จองที่ไหนก็ได้

อยู่ที่ไหนก็เรียกใช้บริการได้ เพียงแค่คุณมีอินเตอร์เน็ต จองง่าย ใช้งานสะดวก

รู้ค่าใช้จ่ายทันทีหลังจากจบงาน

สรุปค่าใช้จ่ายให้ทันที หลังใช้บริการ

สรุปรายงานการใช้บริการเป็นรายเดือน รายปี

สรุปข้อมูลการใช้งานของแต่ละคนได้อย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อใช้งานต่อได้

เงื่อนไขการให้บริการ

1.ลูกค้าองค์กร
2.ทำสัญญาเป็นรายปี
3.กำหนดขั้นต่ำการใช้บริการร่วมกัน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

สำนักงานใหญ่ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ

ที่อยู่ SO People 329 หมู่ 10 กุศลส่งสามัคคี ซอย 1 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ติดต่อสอบถามบริการของเรา

เบอร์โทรศัพท์ SO People 0-2363-9300 ต่อ 1103, 092-252-7020

Email SO People sopeople@siamraj.com

 

สำนักงานภาคตะวันออก อำเภอศรีราชา

ที่อยู่ SO People 73 หมู่ 4 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110