อบรม “การขับขี่อย่างปลอดภัย” โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา "โรงเรียนช่างฝืมือทหาร" ได้เชิญวิทยากรของ บริษัท สยามราชธานี จำกัด ( มหาชน) ไปให้ความรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียนช่างฝีมือทหาร ในหัวข้อ "การขับขี่อย่างปลอดภัย"

อบรม “การขับขี่อย่างปลอดภัย” โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
อบรม “การขับขี่อย่างปลอดภัย” โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
อบรม “การขับขี่อย่างปลอดภัย” โรงเรียนช่างฝีมือทหาร