DISC Personality Test

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินบุคลิกลักษณะของบุคคล ที่นายวอลเตอร์ คล๊าร์ค นักจิตวิทยาคนหนึ่งสร้างเครื่องมือดังกล่าวขึ้นมา โดยพัฒนามาจากทฤษฎี DISC ของดร.วิลเลียม มาร์สตัน และมีการพัฒนามาใช้อย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝ่ายบุคคลของบริษัทต่างๆ เพื่อคัดเลือกพนักงานเข้าทำงาน ในภารกิจหลักของเราที่คัดสรรพนักงานมากว่า 30 วันต่อคน เราจึงใช้ DISC เป็นตัวช่วยในการคัดเลือกคนขับรถแต่ละคนให้เหมาะสมกับลูกค้าที่มีลักษณะและนิสัยแตกต่างกันออกไป ซึ่งลักษณะนิสัยหลักๆ 4 อย่างของมนุษย์เป็นอย่างไรบ้าง และเรามีนิสัยเป็นแบบไหนมาดูกันเลยค่ะ