“วันลา” ลาได้กี่วัน พนักงานออฟฟิศควรรู้

day-off-for-employee

 

รู้หรือไม่? มนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ ก็ต้องมีวันหยุด วันลาตามกฎหมายแรงงาน แต่ที่ว่าลาได้ ลาได้กี่วันกันนะ SO PEOPLE จะมาสรุป พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานฯ ให้ง่ายที่นี่ 

ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 เขาจะแบ่งการลาออกเป็น 6 อย่าง ได้แก่ 

  1. ลาป่วย 
  2. ลาเพื่อทำหมัน 
  3. ลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็น 
  4. ลาเพื่อรับราชการทหาร 
  5. ลาเพื่อไปพัฒนาความรู้ 
  6. ลาเพื่อคลอดบุตร 

แต่วันลาหลักๆ ที่หนุ่มสาวออฟฟิศควรรู้ จะมี 2 อย่างคือ 

  • วันลาป่วย

จะลาได้เท่าที่ป่วยจริง ใน พ.ร.บ. ไม่ได้กำหนดว่าลาป่วยได้กี่วัน ถ้าลูกจ้างลาป่วยตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ซึ่งใน 3 วันนี้นับเฉพาะวันทำงาน นายจ้างมีสิทธิ์ขอดู “ใบรับรองแพทย์” จากลูกจ้างได้ ถ้าไม่มีต้องแจ้งให้นายจ้างทราบ แต่ถ้าลาเกิน 30 วันสามารถทำได้ แต่นายจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้ไม่เกิน 30 วัน/ปี ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานฯ 

  • วันลากิจ

วันลากิจ ลูกจ้างมีสิทธิ์ลากิจไม่น้อยกว่า 3 วันทำงาน และได้รับค่าจ้างตามปกติเหมือนวันทำงาน หากลากิจเกิน 3 วัน จะไม่ได้รับค่าจ้างในส่วนที่ลาเกิน เช่น ลากิจ 5 วัน จะได้รับค่าจ้างเพียง 3 วันเท่านั้น 

              หลายคนอาจจะสงสัยว่า แล้วลาพักร้อนหายไปไหน? ลาพักร้อน จริงๆ แล้วตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานฯ เรียกว่า “วันหยุดพักร้อนประจำปี” โดยให้ลาได้ไม่น้อยกว่า 6 วัน/ปี แล้วแต่ข้อบังคับของแต่ละบริษัท บางบริษัทอาจให้มากกว่า 6 วันก็ได้ แต่จะน้อยกว่า 6 วันไม่ได้นะ  แต่ถ้าในปีต่อไป นายจ้างอยากให้มีวันลาพักร้อนเพิ่มก็ทำได้ และถ้าลูกจ้างไม่ได้ใช้สิทธิ์ลาพักร้อน จะนำพักร้อนไปสมทบปีต่อไปก็ทำได้ แล้วแต่นายจ้างกับลูกจ้างจะตกลงกัน ส่วนค่าจ้างในวันลาพักร้อนจะได้เงินตามปกติเลย ไม่สามารถหักค่าจ้างได้ตามกฎหมาย 

             สำหรับคุณผู้หญิงที่มีลูกน้อยอยู่ในท้อง ในกฎหมายฉบับนี้มี “วันลาคลอด” สามารถลาได้ไม่เกิน 98 วัน ตรงนี้รวมถึงวันที่ตรวจครรภ์แล้ว และรวมวันหยุดต่างๆด้วย แต่จะได้ค่าจ้างตามปกติไม่เกิน 45 วัน  

             และสำหรับผู้ที่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ “เกณฑ์ทหาร” ลาได้จนกว่าจะเกณฑ์ทหารเรียบร้อย แต่จะได้ค่าจ้างตามปกติปีละไม่เกิน 60 วัน 

พนักงานออฟฟิศ ก็เป็นแรงงานคนหนึ่ง ได้สิทธิ์ลาหยุดและได้รับค่าจ้างตามปกติ เป็นเรื่องน่าดีใจสำหรับคนทำงานทุกคน แต่หากองค์กรมีพนักงานประจำ แล้วใช้สิทธิ์ลาจนไม่มีคนทำงานแล้วล่ะก็.... นายจ้างต้องได้เพิ่มงานให้คนที่ไม่ได้ลา งานก็งอกโดยไม่จำเป็น ลูกน้องอาจจะไม่พอใจหัวหน้าก็เป็นได้  

แต่ถ้าหันมาใช้พนักงาน Outsource ปัญหานี้จะหมดไปทันที เพราะที่ SO PEOPLE เรามีพนักงาน Outsource  หลากหลายอาชีพ เช่น นักบัญชี, นักประชาสัมพันธ์, ธุรการ, พนักงานขับรถ ที่พร้อมให้บริการลูกค้า ถ้าพนักงาน Outsource ลาหยุด ก็มีพนักงานเสริมมารับช่วงต่องานที่ค้างอยู่ โดยไม่ต้องเพิ่มงานให้กับพนักงานประจำขององค์กรเลย 

 


สนใจบริการ Outsource Service จาก SO PEOPLE ติดต่อได้ที่ 

โทรศัพท์ : 090-197-7917 

Line : @sopeople 


 

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานฉบับเต็มที่  

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 http://www.ratchakitcha.soc.go.th

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2541 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/

การคุ้มครองแรงงาน e- Labour บริการประชาชน   https://lb.mol.go.th