มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

" มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือ Covid-19  คณะผู้บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) มีความเป็นห่วง
ต่อวิถีชีวิตประจำวันของพนักงานทุกคนและผู้มาติดต่อทุกท่าน จึงได้มีมาตรการเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว
และเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานรวมถึงผู้มาติดต่อ มีดังนี้

  1. ล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าสู่ภายในอาคาร ขอความร่วมมือให้พนักงานและผู้มาติดต่อทุกท่าน ล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าสู่ภายในอาคารตามจุดต่าง ๆ ที่เตรียมไว้ให้
  2. วัดอุณภูมิ มีการตรวจวัดอุณภูมิให้ทุกคนก่อนเข้าภายในอาคาร สำหรับผู้ที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 จะไม่สามารถเข้าทำงานได้ในวันนั้น
    สำหรับท่านใดที่ระดับอุณหภูมิปกติ จะได้รับสติกเกอร์เพื่อยืนยันให้สามารถเข้า-ออกภายในอาคารได้
  3. สวมใส่หน้ากากอนามัย รณรงค์ให้พนักงานใส่หน้ากากเพื่อป้องการรับเชื้อและแพร่ระบาดเชื้อโรค
  4. ใช้เจลและสเปรย์และแอลกอฮอล์ ทางบริษัทได้จัดเตรียมเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อตามจุดรับรองต่าง ๆ
  5. เว้นระยะห่างในลิฟท์ จัดระบบโดยสารในลิฟท์โดยการตีตารางแบ่งเขตการยืนโดยสารภายในลิฟท์ และกำหนดให้มีการโดยสารภายในลิฟท์จำนวน 4 คนต่อเที่ยว
  6. ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อในการทำความสะอาด ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางและจุดที่มีคนพลุกพล่าน โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ