สยามราชธานี กับ 4 SO ที่คุณอาจยังไม่รู้

SO มาจากไหน? คำว่า ‘SO’ คือ “บริษัท สยามราชธานี จำกัด มหาชน” และเป็นชื่อย่อของบริษัทด้วย ‘S’ ย่อมาจากคำว่า ‘Siam Rajathanee’ และ ‘O’ ย่อมาจากคำว่า ‘Outsourcing Services’

บมจ.สยามราชธานี ร่วมกับ บมจ.ทิพยประกันภัย

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ลงนามขับเคลื่อน “โครงการขับขี่ปลอดภัย สังคมอุ่นใจ ไร้อุบัติเหตุ”

บมจ.สยามราชธานี ยกระดับมาตรฐานพนักงานขับรถ

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.2562 ที่ผ่านมา “บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)” ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานผู้ขับขี่รถยนต์กับ “กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน” เพื่อร่วมกันยกระดับการขับขี่เชิงป้องกัน และสร้างมาตรฐานอาชีพผู้ขับขี่รถยนต์ในระดับสากล