So Club ขับปลอดภัย ตอน สภาวะล้อเหินน้ำ (Hydroplaning)

“SO Club…ขับปลอดภัย” EP.11 ขับรถหน้าฝน สิ่งที่อันตรายอย่างหนึ่งคือ แอ่งน้ำ ซึ่งให้รถเกิดอาการ “ล้อเหินน้ำ” ‼️ คืออะไร ป้องกันอย่างไร มาดูกันครับ

So Club ขับปลอดภัย ตอน การควบคุมรถ บนพื้นเปียก

“SO Club…ขับปลอดภัย” EP.10 เข้าสู่หน้าฝน ระวังถนนเปียก วันนี้มาดูกันว่า เราจะปฏิบัติอย่างไร
เมื่อต้องขับรถ บนถนนพื้นเปียก

So Club ขับปลอดภัย ตอน การเข้าโค้งตามหลักทฤษฎี

SO Club…ขับปลอดภัย EP.9 วันนี้ เรื่อง การเข้าโค้งตามหลักทฤษฎี เป็นอย่างไร หลักการแบบไหน มาดูกัน

เหตุผลของการจ้าง Outsource

ในปัจจุบัน การทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรระดับใหญ่ หรือพึ่งเริ่มเปิด ย่อมต้องมีการบริหารจัดการ ส่วนงานต่างๆ ยิบย่อยหลายส่วน และหลายบริษัท ก็เลือกที่จะใช้ Outsource เข้ามามีบทบาทให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น

รู้จักกับ SO PEOPLE

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง หลายๆ อย่างก็เปลี่ยนไป ทั้งกิจวัตรประจำวัน การดำเนินชีวิต การดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงการจ้างงาน

1 2 3 10