So Club ขับปลอดภัย ตอน การเข้าโค้งตามหลักทฤษฎี

SO Club…ขับปลอดภัย EP.9 วันนี้ เรื่อง การเข้าโค้งตามหลักทฤษฎี เป็นอย่างไร หลักการแบบไหน มาดูกัน

เหตุผลของการจ้าง Outsource

ในปัจจุบัน การทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรระดับใหญ่ หรือพึ่งเริ่มเปิด ย่อมต้องมีการบริหารจัดการ ส่วนงานต่างๆ ยิบย่อยหลายส่วน และหลายบริษัท ก็เลือกที่จะใช้ Outsource เข้ามามีบทบาทให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น

รู้จักกับ SO PEOPLE

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง หลายๆ อย่างก็เปลี่ยนไป ทั้งกิจวัตรประจำวัน การดำเนินชีวิต การดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงการจ้างงาน

So Club ขับปลอดภัย ตอน สัญลักษณ์ไฟเตือนกรองดักน้ำ

กลับมากับ “SO Club…ขับปลอดภัย” EP.8 ในเรื่อง สัญลักษณ์ไฟเตือน กรองดักน้ำ คืออะไร สำคัญอย่างไร…มาดูกันครับ

1 2 3 4 5 12