เกี่ยวกับเรา2

Siamraj

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการจ้างเหมาแรงงาน (Outsourcing Service) อันดับ 1 ของประเทศ

 • ประสบการณ์ด้านการคัดสรรพนักงานขับรถผู้บริหาร พนักงานขับรถส่วนกลาง พนักงานขับรถ Valet Parking พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ พนักงานสำนักงาน และช่างไฟฟ้า มากกว่า 40 ปี
 • ลูกค้ามากกว่า 300 บริษัท ทั้งภาคเอกชน ราชการและรัฐวิสาหกิจ
 • เรามีพนักงานขับรถทั้งหมดกว่า 3,200 อัตราทั่วประเทศ บริการพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ปฏิบัติงานมาแล้ว กว่า 100 ราย ให้บริการพนักงานสำนักงานมาแล้วกว่า 400 คน จัดส่งช่างและผู้ช่วยช่างมากกว่า 4,192 อัตรา
 • เรามีมาตรฐาน ISO 39001 : 2012 การจัดการความปลอดภัยการจราจรบนถนน และ ISO 9001 : 2015 การบริหารจัดการคุณภาพ
 • ทุนจดทะเบียน 225 ล้านบาท (ชำระเต็ม)
 • เพื่อความสะดวกของลูกค้าในการใช้บริการพนักงานขับรถเรามี 2 สำนักงานดังนี้
  • สำนักงานใหญ่ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
  • สำนักงานภาคตะวันออก ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มภาคตะวันออก

SO PEOPLE ระบบบริหารบุคคลากร (Human Outsource Solution)

So people ภายใต้การบริหารงานของบริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) บริษัทใหญ่อันดับ 1 แห่งเดียวในประเทศไทย

 • ให้บริการด้าน Human Outsource Solution ที่มีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 40 ปี ด้วยทุนจดทะเบียน 310 ล้านบาท
 • ให้บริการกับบริษัทชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 1,000 กว่าบริษัท และจัดส่งพนักงานบริการมากกว่า 300,000 คน
 • มีมาตรฐานระดับสากล ISO 39001 : 2012 การจัดการความปลอดภัยการจราจรบนถนน และ ISO 9001 : 2015 การบริหารจัดการคุณภาพ

เราสามารถให้บริการออกในรูปแบบ “ระบบบริหารบุคคลากร” (Human Outsource Solution) โดยแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 รูปแบบดังนี้

Human cost sharing

Car sharing :

ระบบการเรียกรถพร้อมพนักงานขับรถสำหรับองค์กร

People sharing :

พนักงานขับรถประจำตำแหน่ง

พนักงานขับรถประจำตำแหน่ง

พนักงานขับรถส่วนกลาง

พนักงานขับรถส่วนกลาง

พนักงานขับรถ Valet Parking

พนักงานขับรถ Valet Parking

พนักงานธุรการ/ประชาสัมพันธ์

พนักงานธุรการ/ประชาสัมพันธ์

ช่างเทคนิค

ช่างเทคนิค

Human center

 • Screening human
 • Training human

** สำหรับตำแหน่งดังนี้

พนักงานขับรถประจำตำแหน่ง

พนักงานขับรถประจำตำแหน่ง

พนักงานขับรถส่วนกลาง

พนักงานขับรถส่วนกลาง

พนักงานขับรถ Valet Parking

พนักงานขับรถ Valet Parking

พนักงานธุรการ/ประชาสัมพันธ์

พนักงานธุรการ/ประชาสัมพันธ์

ด้วยประสบการณ์ของทีมบริหาร เราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ทางด้านการบริหารบุคคลากรให้กับลูกค้าได้ โดยยึดมั่นลักเกณฑ์ในการออกแบบซึ่งจะประกอบไปด้วย

 • วัฒนธรรมขององค์กรของลูกค้า
 • ลักษณะการทำงานของลูกค้า
 • ความต้องการของลูกค้า

จึงทำให้เราสามารถที่ จะบริหารบุคคลากร (Human Outsource Solution) ได้ด้วย ความแตกต่าง แต่เหมาะสมกับองค์กรและการใช้งานจนทำให้ลูกค้าได้รับประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการควบคุมค่าใช้จ่าย, ปรับลด - เพิ่ม ขนาดขององค์กร ได้ง่าย และ ลดความเสี่ยงการดำเนินการของธุรกิจ

เราให้บริการด้วยมาตรฐานระดับสากล