5 เรื่องจริงที่ต้องเจอ หากบริหารทรัพยากรบุคคลไม่เป็นระบบ

" 5 เรื่องจริงที่ต้องเจอ หากบริหารทรัพยากรบุคคลไม่เป็นระบบ "

5 เรื่องจริง หากบริหารทรัพยากรบุคคลไม่เป็นระบบ SO PEOPLE สยามราชธานี

ในองค์กรหรือบริษัทที่พึ่งจะเริ่มต้น การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมีความสำคัญเป็นอย่างมากที่จะนำพาให้องค์กรหรือบริษัทนั้นๆ ไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะงานบริหารเป็นงานที่ต้องแน่นความชำนาญ โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เพราะเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างยาก

มาดูกันว่าถ้าองค์กรหรือบริษัทของคุณบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างไม่เป็นระบบ จะเกิดปัญหาอะไรตามมาบ้าง ?

1. ปัญหาเรื่องเวลาในการทำงานของพนักงาน 
ทุกองค์กรทุกบริษัทจะมีเวลาในการทำงานระบุเอาไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้ว มีเวลาที่กำหนดชัดเจนแต่ไม่มีการตรวจสอบที่ชัดเจนก็เปล่าประโยชน์ เพราะเมื่อเห็นว่าไม่มีการตรวจสอบพนักงานก็จะไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด มาสายแต่กลับก่อน หากไม่ทำการตรวจสอบให้เป็นระบบระเบียบบริษัทจะถูกพนักงานเอาเปรียบได้ง่ายๆ

2. ปัญหาเรื่องเงินเดือน 
ปัญหาเรื่องเงินเดือนถือเป็นปัญหาใหญ่ และมีปัญหายิบย่อยร้อยแปด ไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำของเงินเดือน หรือทำ OT แต่ได้เงินไม่ครบชั่วโมง ได้เงินไม่ตรง ซึ่งการคำนวณเงินเดือนมีข้อมูลจำนวนมากหากคำนวณโดยคนอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย

3. ปัญหาเรื่องความผูกพันธ์กับองค์กรหรือบริษัท 
ปัญหานี้พบเจอได้ทุกที่ เพราะเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปพฤติกรรมของคนก็เปลี่ยนตามไปด้วย ในปัจจุบันความผูกพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์กรลดน้อยลงมาก ถึงแม้ว่าจะมีการวัดด้วย KPI และ OKR ก็ตามแต่พนักงานก็จะทำเพียงแค่ให้ผ่านเกณฑ์เท่านั้น   พนักงานอาจมีความรู้สึกเบื่อในการทำงาน ไม่มีแรงจูงใจในการทำงาน

4. ปัญหาเรื่องพนักงานทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 
ปัญหานี้เป็นอีกหนึ่งปัญหายอดนิยมที่เจอได้บ่อยๆ ซึ่งก็เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น มีขั้นตอนการทำงานที่ไม่ชัดเจน พนักงานขาดทักษะความรู้ ขาดการสอนงาน เป็นต้น การทำ Workflow จะช่วยทำให้เห็นถึงปัญหาเหล่านั้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

5. ปัญหาพนักงานหาย ไม่มาทำงาน 
เมื่อองค์กรหรือบริษัทไม่มีการตรวจสอบ ปัญหาการขาดงานก็จะเกิดขึ้นตามมา หายตัวบ่อยๆ หรือบางคนอาจจะอ้างว่าลาป่วย ลากิจบ้าง แต่ก็ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน ไม่มีการเก็บข้อมูลเก็บสถิติ ทำให้พนักงานปฏิบัติจนเป็นนิสัย ได้เงินเดือนครบ แต่งานไม่เดิน

หากองค์กรหรือบริษัทของคุณมีการบริหาร จัดการที่ไม่เป็นระบบ ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งหากคิดดูแล้วปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อองค์กรหรือบริษัทไม่น้อยเลยทีเดียว อย่ามองข้ามหรือมองปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กๆ โดยเด็ดขาด

หากกลัวผลกระทบจากปัญหาเหล่านี้ การจ้างบริษัท Outsource ถือเป็นตัวช่วยที่น่าสนใจมากๆ เพราะบริษัท Outsource จะช่วยจัดการเรื่องการจัดหาคน จัดการ Time attendance, Workflow และ Payroll ให้เป็นระบบ ให้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

มีระบบ Tiktrack เป็นระบบการลงเวลาเข้าออกการทำงาน สามารถขอ OT หรือทำเอกสารการขอลางานได้ ตรวจเช็คข้อมูลได้แบบ Realtime และยังคำนวณเงินเดือนได้อย่างง่ายดาย ระบบ Tiktrack จะส่งข้อมูลไปที่ Next Systems เพื่อคำนวณเรื่องเงินเดือน และส่งต่อไปเก็บไว้ที่ระบบ ERP จากนั้นจะส่งข้อมูลเงินเดือนไปที่ E-slip หรือระบบจัดการเงินเดือนให้กับพนักงานทราบ พร้อมส่งข้อมูลจัดการเรื่องประกันสังคม ภาษีและกองทุน และลูกค้าสามารถอนุมัติงานหรือเซ็นเอกสารต่าง ๆ ผ่านทาง Digidocs ได้เพื่อให้งานเป็นไปตามขั้นตอนอย่างมีระบบ ใช้งานได้สะดวก ปลอดภัย ป้องกันข้อมูลสูญหาย เชื่อเถอะว่าการทำงานเป็นระบบยังไงก็ดีกว่า

------------------------------------------------------------------------

ติดต่อสอบถาม เกี่ยวกับบริการ Outsource Service

💛 Call : 092-252-7020

📲 Line : @sopeople

#SOPEOPLE #บริการพนักงานขับรถ #บริการธุรการ #บริการประชาสัมพันธ์ #บริการช่างเทคนิค #itsupport #outsourceservices #บริการพนักงานบัญชี #บริหารทรัพยากรบุคคล