5 ทักษะของ IT Support ที่ต้องมีสำหรับองค์กร

" 5 ทักษะของ IT Support ที่ต้องมีสำหรับองค์กร "

5-ทักษะของ-IT-Support-ที่ต้องมีสำหรับ

หลายๆ องค์กรคิดว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่สำคัญ และไม่จำเป็น​ต้องมี แต่ความเป็นจริงแล้ว IT Support นั้นมีหน้าที่ในการ​ดูแลบำรุงรักษา Hardware, Software รวมถึงดูแล Network ภายในองค์กรอีกด้วย ซึ่งทักษะของ IT Support ที่ต้องมี คือ ​

  • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และระบบการเชื่อมต่อระบบ Network​
  • ทักษะการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริมของคอมพิวเตอร์​
  • ทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยม ซึ่งจะช่วยให้สื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างชัดเจนและเข้าใจ​
  • มีความรู้และทักษะด้าน Programming​
  • พร้อมทำงานอยู่ตลอดเวลา อาจจะต้องมาทำงานนอกเวลา บ้างกรณีแก้ไขปัญหาเร่งด่วน​

สำหรับองค์กรใด สนใจใช้บริการตำแหน่ง IT Support สามารถติดต่อได้ที่ So People ​

ติดต่อสอบถาม manpower outsourcing solutions

💛 Call : 092-252-7020

📲 Line : @sopeople

#SOPEOPLE #SO #บริการพนักงานขับรถ #ระบบรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ #บริการธุรการ #บริการประชาสัมพันธ์ #บริการช่างเทคนิค #Caponcall #บริการoutsource #outsourceservices #manpoweroutsourcingsolutions #newnormal #อบรมความปลอดภัย #training #BPO #BusinessProcessOutsourcing #บริการงานด้านIT