เทคนิคการขับรถแบบ L.O.V.E.

เป็นเทคนิคในการขับรถเชิงป้องกัน เพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ท้องถนน ที่ผู้ขับขี่ควรฝึก และปฏิบัติในชีวิตประจำวัน มี 4 ขั้นตอน ดังนี้

  1. L. (Look) ฝึกการใช้สายตา เพื่อการสังเกตการณ์ ด้านหน้า 3ระยะ ใกล้-กลาง-ไกล และด้านข้าง 2 ระยะ ซ้าย-ขวา
  2. O. (Observation) ฝึกการสังเกตสิ่งที่อาจจะเกิดอันตราย โดยใช้การกวาดสายตา ประมาณ 180 องศา เพื่อเช็คสถานการณ์รอบข้าง (ปกติผู้ขับขี่จะมองแค่ด้านหน้า)
  3. V. (Visibility) การมองเห็นพฤติกรรมของผู้ขับขี่รอบด้าน เพื่อคาดการสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้า
  4. E. (Escape Safety) การรักษาระยะปลอดภัย ควรเว้น 25 เมตร ในอัตราเร็ว 50 กม./ชม. หรือ 2 วินาที เพื่อหาทางแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น

อย่าลืมนำไปฝึกและใช้ในชีวิตประจำวันกันนะคะ

#siamrajathanee #siamrajdriver #บริการพนักงานขับรถ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม... โทร. 02-363-9300 ต่อ 1109

E-mail. info@sokonkubrod.com