หลักสูตรผู้ขับขี่รถยนต์ปลอดภัยระดับ1 รุ่นที่1 จ.สมุทรปราการ

หลักสูตรผู้ขับขี่รถยนต์ปลอดภัย รุ่นที่1 จ.สมุทรปราการ

หลักสูตรผู้ขับขี่รถยนต์ปลอดภัยระดับ1 รุ่นที่1 จ.สมุทรปราการ จัดโดย บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) และ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงงาน