หนึ่งในลูกค้าที่ไว้วางใจการบริการของเรา

สยามราชธานีตอบโจทย์เราได้ ทั้งเรื่องานและการบริการ ทางบริษัทช่วยคัดเลือก ช่วยติดตามพนักงานให้ เวลาเกิดปัญหาพนักงานขับรถลางาน ขาดงาน หรือมาสายก็หาแทนให้เราได้ทันที บริษัทแฮปปี้มากครับ

คุณนันทวัฒน์ ศิลาโคตร  บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร)