มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยที่คุณวางใจได้ในระดับสากล

ทุกท่านคงเคยได้ยินคำว่า ISO กันบ่อยๆ แต่ทราบหรือไม่ครับว่าสามารถทำให้งานของท่านสำเร็จเร็วขึ้นอย่างไร ?

  • ISO (International Organization for Standardization) เป็นองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องมาตรฐานระดับสากลซึ่งในธุรกิจ Manpower Outsourcing Siamrajdriver เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO และการให้บริการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันทำให้ SiamrajDriver ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลมาถึงสองตัวด้วยกัน คือ ISO39001 และ ISO9001 ครับ
  • ISO39001:2015 มาตรฐานสากลเรื่องระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบริการงานพนักงานขับรถของเรา ตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มมีมาตรฐานนี้ในประเทศไทยจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 5 ปี
  • ISO9001:2015 มาตรฐานเรื่องระบบจัดการบริการคุณภาพ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 15 ปี

และด้วยการได้รับรอง ISO นี้ ทุกท่านจึงสามารถวางใจใช้บริการของเราได้ เนื่องจากเรามี

  • มาตรฐานและขั้นตอนในการให้บริการลูกค้าที่ชัดเจนและวัดผลได้
  • ลดความเสี่ยง เพราะมีการทำแผนป้องกันและรับมือเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น
  • มีการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  • มุ่งมั่นทำงานเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย และเหนือความคาดหวังของลูกค้า

ใช้บริการ SiamrajDriver : คุณภาพที่วางใจได้ในระดับมาตรฐานสากล