พนักงานบัญชีพร้อมโปรแกรมบัญชี Mint

พนักงานบัญชีพร้อมโปรแกรมบัญชี SO PEOPLE สยามราชธานี
Slider
พนักงานบัญชีพร้อมโปรแกรมจัดการระบบบัญชีแบบออนไลน์ SO PEOPLE สยามราชธานี

พนักงานบัญชีพร้อมโปรแกรมจัดการระบบบัญชี
แบบออนไลน์
 

So People พร้อมให้บริการพนักงานบัญชีพร้อมโปรแกรมจัดการระบบบัญชีแบบออนไลน์ ซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจ SME ที่ประสบกับความยุ่งยากในการจัดทำบัญชี ไม่สามารถดูข้อมูลได้แบบ Real-time บริการจัดหาพนักงานบัญชีพร้อมโปรแกรมการจัดการธุรกิจบัญชีแบบออนไลน์ที่ให้ผู้ประกอบการ รู้สถานะบัญชีได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่มีสัญญาณ Internet ก็สามารถดูรายรับ  รายจ่าย และสามารถบริหารจัดการ ด้านเอกสารทางบัญชีได้ครบถ้วนด้วยฟังก์ชัการออกเอกสารที่ครอบคลุมทำให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างเอกสารทางบัญชีได้ง่ายๆ อยู่แค่ปลายนิ้ว เพียงแค่กดเปลี่ยนสถานะเอกสารก็จะถูกสร้างถูกต้องตามแบบฟอร์มมาตรฐานทันที

รายละเอียดของโปรแกรมประกอบด้วย ส่วนดังนี้


เอกสารธุรกิจ SO PEOPLE สยามราชธานี

เอกสารธุรกิจ

 • ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน 
 • ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า
 • ใบสำคัญจ่าย
 • ใบรับรองแทนใบเสร็จ
 • หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • API ส่งเอกสารบัญชี 

 

ระบบงาน SO PEOPLE สยามราชธานี

ระบบงาน 

 • ระบบจัดการลูกหนี้ 
 • ระบบจัดการเจ้าหนี้
 • ระบบจัดการสินค้าคงเหลือ (1คลัง)
 • ระบบรายงานภาษี 

 

รายงาน SO PEOPLE สยามราชธานี

รายงาน

 • Dashboard ภาพรวมธุรกิจ
 • รายงานการขาย
 • รายงานภาษี
 • รายงานลูกหนี้
 • รายงานเจ้าหนี้

 

ข้อดีสำหรับการจ้างพนักงานบัญชีพร้อมโปรแกรมระบบบัญชีกับ SO PEOPLE 


พนักงานบัญชีมีความชำนาญ SO PEOPLE สยามราชธานี

พนักงานบัญชีมีความชำนาญในการบันทึข้อมูลที่ถูกหลักบัญชี

มีฟังก์ชันสร้างเอกสารออนไลน์ SO PEOPLE สยามราชธานี

มีฟังก์ชัสร้างเอกสารออนไลน์

พนักงานส่งเอกสารบัญชีได้ทันเวลา SO PEOPLE สยามราชธานี

พนักงานสามารถส่งเอกสารบัญชีได้ทันเวลาและอย่างถูกต้อง

สามารถออกงบการเงินได้ทันที SO PEOPLE สยามราชธานี

สามารถออกงบการเงินได้ทันทีเมื่อผู้ประกอบการต้องการ

มี Dashboard สรุปภาพรวม SO PEOPLE สยามราชธานี

มี Dashboard สรุปภาพรวมในการบริหารทางการเงิน

ทำให้ผู้ประกอบการพิจารณาขยายธุรกิจได้ SO PEOPLE สยามราชธานี

ทำให้ผู้ประกอบการพิจารณาขยายธุรกิจได้อย่างไร้ขีดจำกัด

สำหรับโปรแกรมจัดการระบบบัญชี เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการตัวช่วยในการออกเอกสารที่มีฟอร์มถูกต้องตามมาตรฐาน สามารถเข้าใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา