บริการ Outsource Service ดีต่อองค์กรคุณอย่างไร

  1. ลดต้นทุน ลูกค้าจะลดต้นทุน ในการที่ต้องจัดการกับปัญหาเอง และค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะสวัสดิการพนักงาน ที่จะเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี
  2. เพิ่มคุณภาพ️ เรามีกระบวนการสรรหาและคัดสรรเฉพาะแต่ละตำแหน่งโดยตรง ทำให้พนักงานที่เราจัดส่งให้มีคุณสมบัติตามที่ลูกค้าต้องการ 100%
  3. ประหยัดเวลา ลูกค้าใช้เวลากับภาระกิจหลักได้มากขึ้น เพราะเราจะสรรหาพนักงานและบริหารจัดการงานให้ทั้งหมด ตลอดสัญญาจ้าง โดยทีม Operation ที่ดูแลลูกค้ามากกว่า 100 บริษัท

#siamrajathanee #siamrajdriver #บริการพนักงานขับรถ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม... โทร. 02-363-9300 ต่อ 1109

E-mail : [email protected]