จัดการอย่างไรเมื่อพนักงานเกิดอุบัติเหตุ

ก่อนส่งพนักงานไปปฏิบัติงานทุกครั้ง เราจะอบรมวิธีการและขั้นตอนการติดต่อประสานงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ตาม Contact Card ลูกค้าและพนักงานขับรถจึงหมดความกังวล เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น เพราะเรามีทีม "Co-incident" ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และพร้อมให้บริการ 24ชั่วโมง  ทั่วประเทศ

#siamrajathanee #siamrajdriver #บริการพนักงานขับรถ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม... โทร. 02-363-9300

E-mail. info@sokonkubrod.com