หัวใจหลักของการคัดสรรพนักงานขับรถ

ลูกค้ามั่นใจได้ว่า พนักงานขับรถที่เราจัดส่งให้ลูกค้า ต้องผ่านขั้นตอนการคัดสรร 9 ขั้นตอน “เพื่อให้ได้พนักงานขับรถมืออาชีพ” โดยหัวใจหลักของการคัดสรรพนักงานขับรถ มี 4 ขั้นตอนสำคัญ ประกอบด้วย

Physical Testing เป็นการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและสายตาซึ่งใช้ทดสอบเฉพาะพนักงานขับรถยนต์

Test Drive 5 Station เป็นการทดสอบขับรถจริงในสนามเทสของเรา เพื่อจะได้รู้ถึงทักษะและมารยาทในการขับขี่

DISC Testing Program เป็นโปรแกรมที่สามารถแบ่งลักษณะนิสัยบุคคล เพื่อให้ได้พนักงานขับรถ ตรงตามความต้องการลูกค้า

Criminal Record Screening การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม จากสนง.ตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในประวัติผู้สมัคร

#siamrajathanee #siamrajdriver #บริการพนักงานขับรถ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม... โทร. 02-363-9300

E-mail. info@sokonkubrod.com