เราให้ความสำคัญ เรื่องความปลอดภัยในการขับขี่

เพราะเราให้ความสำคัญ เรื่องความปลอดภัยในการขับขี่ของลูกค้า

Co-Incident Team จึงทำหน้าที่ดูแล และอบรม Driver ทั้งเรื่องการขับขี่ พฤติกรรม และการดูแลรักษารถของลูกค้า ตั้งแต่ก่อนเริ่มปฏิบัติงานกับลูกค้า และในระหว่างการปฏิบัติงานให้กับลูกค้า จึงมั่นใจได้ว่า ประสบการณ์และความชำนาญของ Co-Incident Team ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดค่าใช้จ่าย และการเสียชีวิตได้

#siamrajathanee #siamrajdriver #บริการพนักงานขับรถ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม... โทร. 02-363-9300 ต่อ 1109

E-mail. info@sokonkubrod.com